OVER ONS

 

                                                             

Taco van Lent (1959) is een ervaren psychiater en werkte jarenlang als leidinggevende in de GGZ.

 

Sinds augustus 2016 is hij werkzaam als freelance psychiater en tevens beschikbaar voor interim hoger management opdrachten. Hij werkt vooral in de volwassenen en adolescenten psychiatrie, zowel klinisch als poliklinisch. Hij richt hij zich op met name EPA patiënten waarbij veelal sprake is van complexe en meervoudige problemen: in deze setting gaat hij altijd vanuit een teamaanpak op zoek naar creatieve oplossingen.  

 

Een belangrijk deel van zijn eerdere werkzaamheden als manager of directeur in de GGZ lag in het leidinggeven aan professionals, managers, teams en projecten. Daarnaast vormde het invoeren en bewerkstelligen van veranderingen gericht op kwaliteitsverbetering en resultaatgericht werken een groot deel van zijn werk. Ook heeft hij specifieke ervaring en expertise als forensisch expert. Zijn onorthodoxe manier van denken hielp en helpt hem in zijn werk te komen tot creatieve en effectieve oplossingen. 

 

Achtergrond

In 2007 behaalde hij zijn MA Bestuurs- en organisatiewetenschap aan de USBO in Utrecht.

Vanaf 2015 werkte hij als directeur Behandeling en Geneesheer-directeur bij Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht. Samen met de algemeen directeur (voorzitter en hoofd inrichting) was hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de instelling. Veldzicht is een landelijke psychiatrische rijksinrichting die klinische zorg biedt aan forensische patiënten en vreemdelingen met (ernstige) psychiatrische stoornissen/problemen waarvoor intensieve zorg en begeleiding en/of beveiliging noodzakelijk is.

Daarvoor werkte hij ruim 7 jaar als psychiater en directeur Jeugd & Jongvolwassenen bij GGNet in Oost-Gelderland, In eerdere banen was hij werkzaam als psychiater en leidinggevende bij Altrecht, Pompekliniek, Oldenkotte en Parnassia.

Taco is lid geweest van de Ledenraad van de NVvP en was actief in vele commissies, werkgroepen en besturen in het werkveld. Ook heeft hij als docent en coach medische professionals ondersteund en begeleid bij de Lenteson nascholingsprogramma's Krachtvoer en Voer voor Psychiaters. .


Bekijk hier Taco's LinkedIn profiel >>>

 

BIGnummer Taco van Lent: 59022459801